Activitats

L’associació organitza esdeveniments per a pares i alumnes, així com activitats i excursions culturals en francès (sortides, visites a museus, biblioteques multimèdia...).


Esdeveniments

Celebració de festes franceses, esdeveniments, trobades, etc..

Tallers

Tallers de cuina, de creativitat, d’explicar contes, jocs de taula, etc...

Sortides

Excursions, sortides, visites culturals, etc...